| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FG-mixer

This version was saved 12 years, 6 months ago View current version     Page history
Saved by Gert Uttenthal Jensen
on January 9, 2012 at 9:31:55 am
 

Den lille mixer under scenen

http://fgmixer.pbworks.com/w/page/48384283/FG-mixer

 

Opbygningen af rack'et under scenen

 • Du tænder for anlægget ved at tænde på den røde knap der er markeret med TÆND/SLUK.
  HUSK AT DU KUN SKAL SLUKKE HER UNDER SCENEN

 

(Når du tænder skal der komme lys i både mixer, CD-afspiller og trådløse sendere. Især er det vigtigt at mixeren er tændt. Den KAN slukkes seperat og så er der ikke nogen lyd)  

(Der er fire højtalere i systemet: To top-højtalere, der hænger i loftet og to store subwoofere, der står på gulvet. Du kan se nederst om alle er tændt)

 

 

 

Sæt en mikrofon til den lille mixer under scenen

 • Sæt en mikrofon ind i en af indgangene 1-6 og skru op for den tilsvarende fader
 • Hvis der ikke er lyd så sørg for at master står mellem klokken 12 og klokken 14 

 

 

Sæt CD, egen PC/iPod ud over anlægget fra rack'et under scenen:

 • CD-afspilleren er øverst i racket. Der skal være lyd i. Styrken reguleres på knappen CD og så selvfølgelig på Master  
 • Du kan tilslutte egen PC eller iPod til en løs ledning med minijack, det hænger ned foran mixeren. Reguler styrken på knappen IPOD  
 • Hvis du benytter videokanonen på scenens  højre side set fra salen, så kan du forstærke lyden ved at skrue op for PC

 

Knappen MIX skal du ikke bruge. Den bruges kun når den store mixer er i brug.  

 

Sæt det trådløse headset til mixeren ... eller en håndholdt trådløs

De trådløse mikrofoner er låst inde og skal udleveres af Anders Krogsø eller en musiklærer.

 

 • Det trådløse headset forbindes til den lille mixer ved at forbinde der er nr 4 fra højre med en af mikrofonkanalerne - på billedet er det den Mic3 - og så skrue passende op for kanalen. Husk at sikre dig at Master står et sted mellem 12 og 15.
 • Den trådløse sender skal tændes. Åben klappen på den lille sender og tryk på ON/OFF et par sekunder. 
 • De trådløse håndholdte forbindes på samme måde bortset fra at de kommer ud af stik nr 5 og 6 fra højre  

 

 

 

Troubleshooting:

 • Hvis kanalen ikke virker kan du prøve at sætte en almindelig mikrofon til. Hvis den virker så ligger problemet i senderen.
 • Knappen Master skal stå mellem 12 og 15 og den kanal du har forbundet til skal være skruet op. Det er de eneste knapper der betyder noget på mixeren ud over at mixeren skal være tændt (dvs at der er lys i den). 
 • Hvis der ikke er lyd kan det være fordi nogen har fået slukket for strømmen til de trådløse modtagere . Der skal være lys i alle enheder i racket
 • Det kan også være at nogen har slået alle højtalerne fra (se ovenfor) ... det er sjældent. Hvis du er i tvivl om hvornår højtalerne er slået til eller fra så stil de første to modsat af de sidste to. Så vil du kunne høre fuld lyd i den ene side, når der er noget. 

 

 

Sæt monitor op til den lille mixer

På den lille mixer er det ikke muligt at lave forskellige seperate mix. Man kan få signalet fra hele fronten ud og vende det mod scenen. Det fungerer i mange situationer fint - især hvis monitorhøjtalerne står lidt væk fra scenen, så de er "lige tæt på alle mikrofoner". 

 • Hent pedellernes nye højtalere eller højtalerne i K2 og sæt dem evt på stativer der står i hver sin side og peger ind mod scenen.
 • Tilslut højtalerne til de to udgange længst til højre, der ovenfor er markeret med MONITOR ALT
 • Du regulerer volumen på knappen MON ved siden af knappen MASTER på den lille mixer.
 • Vær opmærksom på at der også er en volumen knap bag på højtaleren. Den skal typisk stå på "klokken 12"
 • Der skal strøm til højtalerne

 

Vi har også to monitorhøjtalere der ligger på gulvet. De fungerer også fint, men er bare ikke så gode til at sætte op på afstand. 

 

Forbind et keybord eller lignende der har en jack-udgang til mixeren - brug af linedriver

 Se vejledning nedenfor under den store mixer.

 

 

 

 

 

Den store mixer

 

Opstart

 • Tænd for den store mixer på den røde power-knap på forkanten af mixeren (den side du står på). Der skal komme lys i.
 • Tænd derefter på mixeren under scenen på 0/I-knappen med lys i. Nu skal lyset i alle enheder tænde.

Troubleshooting:

a) Den lille mixer under scenen er lavet til at alt tænder på en gang, men hvis nogen har slukket de enkelte enheder enkeltvis, så skal de selvfølgelig tændes igen. Det drejer sig om ...

b) I den nederste boks kan de to højtalere i loftet og de to store subwoofere slåes til og fra enkeltvis. De skal være tændt hele tiden, men hvis nogen har slået dem fra, så er der ikke nogen lyd.

 • Kontroller at knappen MASTER og knappen MIX står fx på klokken 13. Knappen MASTER er master-fader for HELE anlægget og MIX-knappen styrer hvor kraftigt signalet fra den store mixer er. (Det er den lille mixer/forstærker under scenen, som er selve hovedforstærkeren for hele anlægget).
 • Sørg for at alle kanaler på den lille mixer er skruet ned, da det eller kan give meget støj også selvom der ikke er sat noget til disse kanaler. 
 

 

Den store 32-kanals-mixer forbindes med det store kabel, der hænger under balkonen på højre side set oppe fra scenen.

Vær forsigtig med at anbringe stikket rigtigt uden at bøje benene. Når stikket er sat I er der forbindelse fra den stagebox der hænger på højre side af scenen, set fra scenen (henne ved flyglet). Samtidig er der forbindelse til den mixer der står under scenen. 

 
 

 

Fader og on/mute på den enkelte kanal og på master

 • Sæt en mikrofon til fx kanal 3 i stageboxen på siden af scenen. Vælg det simpleste problem først - en almindelig mikrofon, der ikke skal have phantom-power, hvis du ved hvilke det er. 
  SM58 og Senheizer 935 og andre dynamiske mikrofoner skal ikke have strøm fra batteri eller mixer. Kondensatormikrofoner som AKG535 og linedriveren nedenfor til jack-kabler skal have phantom-power.

 

 

 

 

Kanalfader: Den skal skrues op. Det er den der er markeret med (5) i billedet til højre. Hvis der er signal vil det vise sig i meteret (3) som blinkende lamper                                                                                                                                                                  

On/Off-knap for kanalen: Den skal være tændt. Det er den blå firkant for oven og knappen (4) ude til højre.

Masterfader: Den skal skrues op                                                                                                                                                                  

On/Mute-knap for master: Den skal være tændt. HUSK DET! Det er (4) ude til højre.

 

 

Andre knapper:

 

1 Select-key: Når du trykker den ind vises kanalen i display'et og du får mulighed for at regulere alt muligt for kanalen fx EQ, gain (indgangsstyrke), phantompower (strøm til vise typer mikrofoner fx de sorte AKG535)

 

2 Cue-key: Den vælger vi fx når i skal vælge hvilke kanaler vi vil høre på i hovedtelefonerne

 

 

 

Måske har du allerede lyd nu måske har du ikke. Hvis der IKKE er lyd er det nok fordi der ikke er skruet op for GAIN (indgangsvolumen) på den enkelte kanal. Det kan ogsåtænkes at det er en mikrofon eller et signal fra fx en guitar, der kræver PHANTOM-power for at man kan høre det.

(Phantom-power er et system, hvor man for at undgå at have batterier i mikrofoner og tilsvarende, sender strøm gennem mikrofonkablet til enheden ... smart nok, men det skal altså være slået til og det er det ikke altid).

 

Regulering af gain, phantompower, EQ og panorering

 • Tryk select-knappen for kanal 3 ned(det er knap 2 på billedet ovenfor), så den er tændt. Nu viser data for denne kanal. I billedet til venstre er det dog kanal 1 og ikke kanal 3.
 • Du skruer op for GAIN på den kanal den er Selected (Knappen SEL lyser) på knappen 1 i Selected Channel Section.

Som GAIN står på tegningen er der ingen lyd på kanalen.

 

 • Hvis der stadigvæk ikke er lyd kan det være fordi kanalen skal have phantom-power og det får den ved at du tænder feltet 48V, der er markeret med rødt på billedet til venstre. Flyt med piletasterne til du er over feltet og tryk ENTER

 

 • Du kan indstille EQ for den kanal der er selected. Vælg på knapperne 9-12 om det skal være HIGN, HIGH MID LOW MID eller LOW. Vælg derefter GAIN (om du vil hæve sænke), FREQUENCY (dvs frekvensen) og Q (bredden af det bånd der skal hæves/sænkes)  

 

 • På knappen 2 stiller du panorering på den  

 

 

Selected Channel Section

 

Display her vist for kanal 1 

 

 

 

Forbind et keybord eller lignende der har en jack-udgang til mixeren - brug af linedriver

En LINEDRIVER er en lille box der modtager et instrumentsignal fra jackkabel og laver det om til et ballanceret signal, der kommer ud af boksen via XLR-kabel og dermed kan gå direkte i stagebox eller mixer. Linedriveren er låst inde sammen med trådløse eller ligger ved den store mixer.

 • Hvis vi har et keyboard eller en guitar vil det som regel være et jack-stik vi har fra det. Det skal ind i mixeren via en såkaldt linedriver. Den ser ud som på billedet. Den er dobbelt, så der er en tilsvarende på modsatte side.
 • Sæt guitar/keyboard ind i kanalen NORMAL IN og tag signalet ud fra BALANCED OUTPUT og ind i stageboxen eller den lille mixer.
 • Hvis du gerne samtidig vil have et signal til en forstærker på scenen (som medhør) kan du trække det ud af TO ONSTAGE AMPLIFIER.
 • Hvis signalet er for kraftigt kan du dæmpe det med -20DB
 • Linedriveren kræver phantompower! Slå derfor 48v til som beskrevet ovenfor. 
 

 

Forbind de to trådløse håndholdte mikrofoner eller headset'et

Proceduren er som beskrevet under den lille mixer. Den eneste forskel er at XLR-kablet ikke skal ind i en af kanalerne 1-6 i den lille mixer, men i stedet ind i stageboxen, der fører ned til den store mixer. 

 

Sæt medhør op på den enkelte kanal

Feltet MIX/MATRIX har lidt forskellige funktioner, men generelt handler det om at vi har 16 forskellige mix af vores mange spor som vi kan hente ud og bruge til forskelligt. De første 4 mix (faktisk de første 8) bruges til medhør: 
 • Klik på knappen 1 i MIX/MATRIX'en så den står og blinker og alle de andre MIX i MIX/Matrix lyser. Bemærk at alle knapperne i MIX/Matrix lyser og alle SEL-knapper lyser. Det sidste er et tegn på at INGEN af kanalerne nu er udvalgt. Displayer viser noget andet.
 • Kanal-faderne viser nu hvad der går i MIX1, der på vores pult er sat til at være et medhørs-mix, og master-faderen angiver et master-niveau for medhør 1.
 •  Sæt en medhørshøjtaler til fx udgang 2. En medhørshøjtaler skal have indbygget sin egen forstærker. Vi har en række højtalere vi kan bruge. Det drejer sig om pedellernes nye eller dem vi har i K2. Man kan også bruge de skrå medhørshøjtalere.
 • Sæt medhørsvolumen på en værdi du kan huske eller tape den fast, hvis det er en større opstilling. Ellers får du problemer med at hele din opstilling giver feed-back når du prøver at skrue op for noget, og det kan efterfølgende være svært at finde ud af præcis hvad det er der feeder.

 


 

 

Sæt effekter på den enkelte kanal

De signaler der sendes til mix 13-16 sendes til forskellige effektenheder der er indbygget. Det er generelt sjældent nødvendigt at benytte effekter på den eneklte kanal pga. det meget store rum der i forvejen er i lokalet, men det kan være sjovt nok at arbejde med. Hvis du vil sætte effekter på mikrofonkanal 6 gør du følgende:

 

 • Først skal du beslutte hvilken effekt du vil have på. Her er en oversigt over den typiske indstilling af effekter

 

Hvilket rack? Hvilken effekt Hvilket mix? Skru op/ned på ..
RACK 5  MOD.DELAY      (godt delay) MIX 13  ST in 1 
RACK 6  REVERB ROOM eller andet    (???) MIX 14  ST in 2 
RACK 7  REVERB PLATE   (god rumklang) MIX 15  ST in 3 
RACK 8  MONO DELAY  (voldsomt delay) MIX 16  ST in 4 

 

Hvis du vil sætte MOD. DELAY på fx kanal 9 gør du følgende:

 

 • Skru op for effekten ved at markere SEL på kanal 9 (vi "selecter" kanal 9) og skru derefter på for ST in 1 der er lige til højre for masterfaderen. Dermed skruer vi op for hvor meget af det "våde" signal, der skal sendes til det endelige mix. (Dette er normalt nok for at få effekter på, men hvis det ikke virker så se nedenfor)
  • Klik to gange på MIX 13 i MIX MATRIX, så du kan se hvad der sendes til MIX 13 (der er tilknyttet effekter MOD. DELAY) og sæt kanalfaderen på -10 og masterfaderen på -10. Hvis de begge eller en af dem er skruet ned bliver der ikke sendt noget til effektenheden. 
  •  Gå tilbage til den almindelige mixer med HOME

 

Hvis du i stedet vil sætte REVERB PLATE på er det ST in 3 du regulerer på.

 

Hvis du vil se på hvilke effekter der er valgt, trykker du på RACK 5-8 nogle gange efter et par gange viser den hvad der er i RACK5 RACK6 RACK7 og RACK8

 

Hvis du vil ændre på effekterne så gør det på Mix 14/ST in 2 så de andre er faste.

 

 

 

 

Gem en scene

 • Tryk på Scene Memory
 • Brug hjulet til du har fundet et sted du vil gemme scenen
 • Brug pilene til at få cursoren ned på Store
 • Skriv navnet. Slet evt det gamle med DEL
 • Når navnet er rigtigt tryk STORE
 • Du blir spurgt om det er rigtigt. Tryk OK
 • Tryk evt HOME for at komme ud til kanalerne igen. 

 

Hent en scene

 • Tryk på Scene Memory
 • Brug hjulet til du har fundet den scene du vil hente
 • Brug pilene til at få cursoren ned på Recall 
 • Du blir spurgt om det er rigtigt. Tryk OK
 • Tryk evt HOME for at komme ud til kanalerne igen.  

 

Brug USER DEFINED KEYS til at hente en scene

  

 • Tryk på SETUP og vælg USER DEFINED KEYS og tryk ENTER
 • Brug pilene til at komme ned til og tryk ENTER
 • Under Function vælger du  SCENE. Bemærk at du skal bruge hjulet for at skifte mellem funktionerne. Afslut med PIL TIL HØJRE eller ENTER
 •  Under PARAMETER 1 skal du vælge DIRECT RECALL. Ingen skifter du mellem dem med hjulet. Afslut med PIL TIL HØJRE eller ENTER
 • Under  PARAMETER 2 skal du nu vælge SCENE #043 som var den scene vi ville hente. Tryk ENTER og derefter OK
 • Hvis du ikke skal tilknytte flere knapper så tryk på HOME. 
 

 

 

 

Sæt CD, egen PC/iPod ud over anlægget fra den store mixer:

Der er en CD-afspiller under den store mixer. jeg tror den kører ind over kanal 31 og 32 med mindre indputtet er fjerne. Det vil sige at der er nogle ledninger der muligvis skal fjernes/anbringes hafhængigt af hvad vi vil bruge kanal 31 og 32 til.

 

NB! Man kan sagtens bruge CD-afspilleren under scenen, men så kan man ikke regulere højden over den store mixer, og det kan ikke komme i medhøret fra den store mixer

 

 

 

EQ på medhør

 

RACK 1-4 er EQ på monitor 1-4 tror jeg nok

Kompressor

 

CD-afspiller/kanal 31-32???

 


Shortcut 12 er tilknyttet TAP-funktionen til fx Delay. Den indstiller rytmen i effekten hvis effekten er fundet i RACK'et, men man kan ikke høre ændringer på effekten????

 

 

 

 

FEJL!

 

 

 

  Lille Stor    
1 . x x Der er ikke tændt for hovedkontakten til rack'et under scenen  Ingen lyd, ingen lys under scenen 
2.    x Der er ikke tændt for hovedkontakten til den store mixer  Ingen lyd på den store mixer. Ingen lys i displayet på den store mixer, ingen lys i hovedkontakten til den store mixer 
3.  x x Der er slukket seperat for den lille mixer under scenen . Ingen lyd på den store eller den lille mixer. Ingen lys i displayet på den lille mixer i racket under scenen
4.  x x Der er slukket for de trådløse sendere under scenen  De trådløse mikrofoner virker ikke. 
5.    x Der er slukket for den store mixer på bagkanten af den store mixer  Ingen lyd på den store mixer. Ingen lys i displayet på den store mixer men lys i hovedkontakten under mixeren. 
x x Alle højtalerne er slået fra nederst i racket  Ingen lyd overhovedet selvom der er lyd og udsving på mixer  (evt er der lyd over medhørs-anlæg).
x   Mikrofonen er sat i stageboksen på siden af scenen men det er kun den lille mixer der bruges.  Ingen lyd! (Flyt ledningen til mixeren under scenen.) 
  x Mikrofonen er sat til den lille mixer i rack'et under scenen, men skal afvikles fra den store mixer  Ingen lyd! (Flyt ledningen til stageboksen på siden af scenen.  )
 
x Gain på kanalen er sat til 0 Intet input på kanalen. 
10    x Kanalen er muted ved at On er slået fra på kanalen Ingen lyd på mixeren generelt
11    x Mikrofonen (AKG 535) skal have phantom-power men den er slukket. Intet input på kanalen. Slå phantom power til 
12  x x MASTER på den lille mixer er skruet helt ned Ingen lyd  (evt er der lyd over medhørs-anlæg).
13    x MIX på den lille mixer er skruet helt ned  Ingen lyd på den store mixer  (evt er der lyd over medhørs-anlæg).
14     Masteren er muted ved at On på masteren er slået fra
Ingen lyd fra den store mixer  (evt er der lyd over medhørs-anlæg).
15  Masterfaderen på det MIX1-4 du benytter til medhøret  
16  Kanalfaderen er skruet helt ned Ingen lyd på den kanal (evt er der lyd over medhørs-anlæg). 
         
         
     

MEDHØR 

 
21  x   Medhør på den lille mixer er sat i stageboxen på siden af scenen eller slet ikke sat i Der er ikke noget medhør (hvis den store mixer ikke er tændt)
22 x   Der er skruet ned på knappen MON på den lille mixer i racket Ingen lyd på medhør 
23    x Medhør på den store mixer er sat i racket eller slet ikke sat i Der er medhør hvis der er skruet op for MON på rack'et, men det styres ikke fra den store mixer!
24    Der er skruet helt ned for medhøret på masteren for det MIX1-4 der benyttes Ingen lyd på medhør 
25  Der er ikke strøm til medhørshøjtalerne  Ingen lyd på medhør 
26 x x Der er skruet ned for volumenknappen på medhørshøjtalerne Ingen lyd på medhør

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.